Особові інвестиційні рахунки: як отримати доходи без сплати податків і допомогти у відбудові країни
Колаж: Дарина Дмитренко, LIGA.net
Зміст:
  1. Передумови появи
  2. А яку правову основу для функціонування інвестиційних рахунків маємо ми?
  3. То що конкретно дасть цей законопроєкт?
  4. Основні параметри особових інвестиційних рахунків
  5. Висновки

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) спільно з LIGA.net підготувала серію публікацій, щоб просто та доступно пояснити суть і специфіку фінансових інструментів та механізмів використання.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У попередній публікації ми розглянули нетипові механізми сек'юритизації, які застосовуються у США, Великій Британії й інших країнах Західної Європи й можуть бути застосовані в Україні. У цій публікації ми переходимо до нового інструменту, який покликаний допомагати фізичним особам примножувати власні заощадження, – особових інвестиційних рахунків.

Передумови появи

Мета будь-якого інвестора – отримати доходи від своїх інвестицій. Такі доходи ще називаються пасивними та містять: доходи, отримані у вигляді відсотків, роялті, дивідендів, інвестиційного прибутку, страхові виплати та відшкодування.

Переважно такі доходи отримуються від операцій на ринках капіталу та оподатковуються у встановленому законодавством порядку. Зазвичай саме питання оподаткування може мати вирішальний вплив під час вибору інструментів для інвестування.

Майже всі пасивні доходи оподатковуються в Україні за ставкою 18% (податок на доходи фізичних осіб) та 1,5% (військовий збір).

Також є пасивні доходи, що оподатковуються за нижчими ставками:

  • доходи у вигляді дивідендів, нарахованих резидентами, оподатковуються за ставкою 5% (податок на доходи фізичних осіб) та 1,5% (військовий збір);
  • доходи у вигляді дивідендів, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та неплатниками податку на прибуток, оподатковуються за ставкою 9% (податок на доходи фізичних осіб) та 1,5% (військовий збір).

І, звичайно, є винятки, за яких взагалі відсутнє оподаткування. Наприклад, доходи, отримані від операцій з державними цінним паперами, які звільнені від зазначених податку та збору.

Такі заходи заведено вживати, коли є очевидною необхідність підвищення привабливості внутрішніх ринків капіталу, а саме – операцій з цінними паперами.

Більшість країн впроваджують комплексні програми, які передбачають довгостроковий розвиток фондового ринку, зокрема з використанням відмінних правил оподаткування. Це завдання виконується, серед іншого, через запровадження так званих особових інвестиційних рахунків, які дають можливість отримання доходу не тільки від спекулятивних операцій із цінними паперами та отримання дивідендів і процентів, а також можливість використання "податкового щита" (від англ. Tax Shield – використання фінансових інструментів, накопичених збитків чи певної структури капіталу, що дають змогу економити на податкових відрахуваннях).

У світі цей інструмент існує вже не перший рік. Кілька десятиліть в США, Канаді, Британії, Японії та інших країнах громадяни використовують особові інвестиційні рахунки як засіб заощадження та накопичення своїх статків.

Звичайно, особливості використання таких рахунків різняться від країни до країни. Це може проявлятися у певних обмеженнях щодо об’єктів інвестування з таких рахунків, строковості, можливості поповнювати на достроково знімати кошти та інших аспектів.

Але спільним для всіх країн залишається інтерес у стимулюванні громадян самостійно формувати інвестиційні кошики, наповнюючи економіку довгими грошима. Населення ж отримує податкові пільги від держави, але водночас обмежене у достроковому виведенні грошей.

А яку правову основу для функціонування інвестиційних рахунків маємо ми?

Наразі такий інструмент, як особові інвестиційні рахунки, тільки-но готується до запровадження в Україні. Підготовлено законопроєкт, відповідно до якого передбачено особливості використання інвестиційних рахунків. Такі рахунки будуть відкривати та обслуговувати інвестиційні фірми, діяльність яких регулюється НКЦПФР.

То що конкретно дасть цей законопроєкт?

Громадянин України матиме можливість звернутися до інвестиційної фірми з метою відкриття особового інвестиційного рахунку: одного рахунку з періодом дії не менше ніж 1095 днів та ще одного рахунку з періодом дії не менше ніж 2555 днів.

Після відкриття такого рахунку, громадянин має право вносити на нього кошти з метою їх вкладання в інвестиційні активи.

За умови дотримання всіх обмежень щодо функціонування рахунку (строку дії, неперевищення ліміту суми, зняття не раніше встановленого строку) власник звільняється від оподаткування доходів, отриманих від операцій за цим рахунком.

Основні параметри особових інвестиційних рахунків

Розгляньмо детальніше ключові характеристики майбутнього інструменту, щоб краще зрозуміти його природу.

Термін дії. Оскільки через особові інвестиційні рахунки планується залучати в економіку "довгі гроші", відповідно буде встановлено і мінімальний термін, протягом якого кошти мають перебувати на рахунку. Це – 1095 днів для особових середньострокових рахунків (ОСР) та 2555 днів для особових довгострокових рахунків (ОДР). Важливо пам’ятати, що податкові преференції (тобто відсутність оподаткування накопичених коштів) діятимуть саме у разі дотримання цих періодів.

Ліміт щорічного внеску. Буде встановлено розмір максимального річного внеску на інвестиційний рахунок. Для ОСР – 300 мінімальних заробітних плат.  Для ОДР – сума не буде обмежена. Прив’язування ліміту до такого показника як мінімальна заробітна плата дозволить динамічно відображати економічні зміни.

Активи, в які можуть здійснюватися інвестиції. Інвестори матимуть можливість вкладати кошти в будь-які цінні папери, що доступні на ринках капіталу. Що ж до обмежень у складі активів, які можуть купуватися за кошти, внесені власником інвестиційного рахунку, то вони визначатимуться рішеннями НКЦПФР.

Податкові преференції. Можливість бути звільненим від сплати податків є заохоченням і мотивацією для інвестора. Так людина матиме аргументи, чому кошти мають "працювати" в економіці, а не, умовно кажучи, лежати вдома під подушкою.

Дострокове зняття. Якщо інвестор вирішить вивести кошти з рахунку раніше мінімально встановленого строку його дії, то накопичена сума оподатковуватиметься на загальних підставах (18% + 1,5%). Якщо інвестор захоче частково зняти кошти раніше терміну закінчення рахунку, то він зможе це зробити, але така сума має бути не більше ніж 10% від загальної суми всіх зроблених внесків.

Інвестиційна фірма – головний партнер. Відкрити рахунок новоспеченому інвестору допоможе інвестиційна фірма. Звичайно, що у будь-якого інвестора може виникнути побоювання щодо довгострокової співпраці з однією інвестиційною фірмою. Можемо одразу заспокоїти потенційних користувачів цього інструмента – за рішенням власника рахунок може бути переведений з однієї інвестиційної фірми до іншої й жодних ризиків втрати інформації чи необхідності починати все з початку (вже з новою інвестиційною фірмою) не буде.

Висновки

Впровадження особових інвестиційних рахунків ще на один крок наблизить Україну та вітчизняні ринки капіталу до стандартів і різноманіття інструментарію, що є вже давно зрозумілим та звичним для наших західних партнерів.

Використання цього інструменту матиме позитивний ефект для держави, бізнесу та інвесторів (власників рахунків). Держава отримає "довгі гроші", які допоможуть наповнити ринки капіталу ліквідністю, бізнес отримає додатковий капітал для розвитку, а інвестори – надійний та дієвий інструмент для інвестування власних заощаджень без сплати податків.

Текст підготовлено НКЦПФР спеціально для LIGA.net