Зміст:
 1. Сек'юритизація "нетрадиційних" активів
 2. Швидке харчування
 3. Сек'юритизація неба
 4. Оренда контейнерів
 5.  Комунальні платежі та заборгованість
 6. Коштом платних доріг можна побудувати всі дороги
 7. А яка музика Вам подобається?
 8. Доходи мобільних операторів
 9. Банки знають, що сек'юритизувати можна не лише доходи
 10. Висновки

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) спільно з LIGA.net підготувала серію публікацій, щоб просто та доступно пояснити суть і специфіку фінансових інструментів та механізмів використання.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У попередніх публікаціях ми сформували загальне розуміння щодо суті сек'юритизації, її мети та ролі кожного з її учасників. У сьогоднішній публікації ми розглянемо нетипові механізми сек'юритизації, які застосовуються у США, Великій Британії й інших країнах Західної Європи й можуть бути застосовані в Україні.

Сек'юритизація – це, зокрема, механізм перетворення майбутніх грошових потоків у реальний капітал сьогодення. Єдиною необхідною умовою застосування сек’юритизації є наявність прогнозованого грошового потоку, тобто секʼюритизувати можна будь-які грошові надходження, що мають стабільну динаміку.

Отже, використання сек'юритизації обмежується не іпотечними чи автомобільними кредитами, а уявою фінансистів і наявним законодавством. З метою демонстрації значного потенціалу зазначеного механізму розглянемо його нетипові приклади застосування.

Сек'юритизація "нетрадиційних" активів

Фінансові інституції США та Великої Британії  відносять до нетрадиційних активів, на основі яких структурують цінні папери (виплати за якими генеруються не іпотечними надходженнями) заборгованість за кредитними картками, кредитами на авто, позиками на навчання чи лізинг ліквідного обладнання тощо.

Обсягів і видів нетрадиційних активів, надходження за якими сек’юритизуються щороку, стає дедалі більше. Згідно з даними аналітиків американської інвестиційної компанії Income research+management (IR+M), у 2021 році обсяги використання нетрадиційної сек’юритизації зросли на 35% порівняно з попереднім роком, а загальна сума емітованих нетрадиційних структурованих цінних паперів перевищила 90 мільярдів доларів США.

Швидке харчування

Найбільшою сферою використання корпоративної сек’юритизації (ми її розглядали у попередніх статтях) наразі є заклади швидкого харчування, питома вага яких становить близько 75% від усіх цінних паперів корпоративної сек'юритизації. Серед них найбільшу кількість операційних активів сек’юритизувала корпорація Domino's Pizza на загальну суму близько понад 5 мільярдів доларів. Останню корпоративну сек'юритизацію компанія Domino's Pizza провела у квітні 2021 року. До проспекту серії 2021-1 увійшли два класи цінних паперів:

 • ноти класу A-2-I з фіксованою річною ставкою дохідності в 2,662%, періодом обігу 7,5 років на суму 850 мільйонів доларів США;
 • ноти класу A-2-II з фіксованою річною ставкою дохідності в 3,151%, періодом обігу 10 років на суму 1 мільярд доларів США.

Загальна сума проспекту становить 1,85 мільярда доларів США. Обидва класи ABS отримали інвестиційний рейтинг.

Першочерговою метою проведення корпоративної сек'юритизації було бажання реструктуризації наявного боргу шляхом дострокового погашення облігацій із плаваючою процентною ставкою, яка істотно зросла в той час. Решту компанія направила на викуп акцій і збільшення обігових коштів для загально корпоративних потреб.

Кейс Domino’s Pizza наочно демонструє, як кваліфіковане використання корпоративної сек'юритизації підвищує ефективність бізнесу. Важливо звернути увагу на те, що фінансисти Domino's Pizza у процесі сек'юритизації залучили різні грошові потоки, які генерує операційна діяльність компанії. Інакше кажучи, механізм сек'юритизації не має обмежень у виборі грошового потоку. До того ж не обов'язково сек'юритизовувати весь грошовий потік, що генерується операційним активом.

Практика застосування WBS фармацевтичними компаніями доводить, що сек'юритизувати можна лише частину такого активу. Фармацевтичні компанії, як правило, сек'юритизують надходження від роялті від запатентованих лікарських засобів, однак, враховуючи залежність обсягів роялті від торгових марок материнської компанії, багато ініціаторів корпоративної сек'юритизації не готові повністю передавати ліценцію на препарат до компанії спеціального призначення. За таких умов, між оригінатором (власником активу) і компанією спеціального призначення укладаються багатоскладові договори про перехресне ліцензування, у яких, зокрема, визначається юридичний статус ліцензії у разі погіршення фінансового стану материнської компанії чи її банкрутства.

За умов, коли відчуження операційних активів від компанії-оригінатора неможливе, доцільно використовувати сек'юритизацію майбутніх грошових потоків (future flow securitization – FFS). За умов застосування цього механізму, компанія спеціального призначення отримує право вимоги на весь або частину сек'юритизованого потоку й акумулює надходження на своїх рахунках. 

Механізми сек'юритизації надають великі можливості українським компаніям. Вітчизняні фармацевтичні холдинги можуть профінансувати науково-дослідні роботи щодо нових препаратів шляхом сек'юритизації грошових потоків від наявних препаратів.

А медичні центри та стоматологічні клініки можуть профінансувати купівлю нового обладнання, модернізацію приміщень закладу тощо шляхом сек'юритизації майбутніх грошових надходжень від пацієнтів.

Існує значна кількість українських мереж кінотеатрів, спортивних центрів, закладів харчування, які могли б профінансувати свій розвиток через емісію цінних паперів, забезпечених надходженнями від окремих франшиз.   

Сек'юритизація неба

Специфіка реалізації авіаперевезень вимагає використання дорогої техніки й обладнання (літаки, допоміжна техніка, запчастини тощо). Тому авіаційні компанії  у своїй діяльності традиційно використовують значні обсяги боргового фінансування, тому багато різноманітних механізмів сек'юритизації застосовуються у всіх напрямках діяльності галузі.

 Авіаперевізники, як правило, не володіють літаками, а користуються ними на підставі договору про лізинг, сплачуючи спеціалізованим лізинговим компаніям регулярні платежі. Надходження від лізингу сплачуються визначеними сумами й у визначені строки, що створює можливість спрощеного формування пулів з подібних лізингових зобов’язань для включення до проспекту емісії цінних паперів. Через свою передбачуваність і розповсюдженість, лізингові платежі частіше за інші грошові потоки авіакомпаній піддаються сек’юритизації. Зокрема, у 2022 році, авіалізингова корпорація Global Jet Capital Domestic Tracker L.P, використовуючи компанію спеціального призначення Business Jet Securities, здійснила емісію трьох класів цінних паперів, забезпечених надходженнями від пулу лізингових зобов’язань та інших заборгованостей від користування 48 бізнес-джетами, загальна сума проспекту склала понад 600 мільйонів доларів США.

Оренда контейнерів

На сьогодні головним каналом міжнародного обміну товарами є морські перевезення. Доставлення експортованих товарів відбувається у контейнерах, які перевозить танкер. Зазвичай, компанія-перевізник не зацікавлена тримати у себе на балансі значну кількість контейнерів, оскільки невідомо скільки з них орендують у наступному рейсі. Відтак, існують компанії-власники контейнерів, які здають контейнери в оренду різним рейсам різних перевізників, залежно від попиту. Оскільки надходження від такої оренди можна спрогнозувати, то вони успішно сек'юритизуються. Права на надходження від орендних платежів формуються у пули і передаються компанії спеціального призначення. Однак, ризик за таким цінними паперами більший, оскільки орендна плата за користування контейнером змінюється залежно від попиту, часу проведеного в морі тощо. Зважаючи на те, що Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна, це зумовлює великі перспективи для застосування такої сек'юритизації.

 Комунальні платежі та заборгованість

Лідером з використання комунальної сек'юритизації є США. Крім розвиненого фондового ринку й національної культури інвестування, ширина обсягу використання сек'юритизації зумовлена низкою нормативно-правових актів про забезпечення та збереження конкуренції, що дозволяють одній компанії займатися лише одним із трьох етапів діяльності з надання комунальних послуг: вироблення (видобування), транспортування, розподіл (продаж кінцевому споживачу). Тобто сек'юритизації підпадає реалізація виробленого товару, наприклад електроенергії, оплата транспортування цього товару і комунальні рахунки споживачів. Комунальною сек'юритизацією (utility securitization) є емісія цінних паперів, забезпечених майбутніми грошовими потоками від виторгу компанії. Наприклад, у червні 2023 року комунальна компанія Southern Indiana Gas and Electric Co. (SIGECO) через компанію спеціального призначення випустила цінні папери з двома старшими траншами строком погашення 13 і 26 років на загальну суму 341,4 мільйона доларів США. Обидва транші отримали найвищий інвестиційний рейтинг (ААА), до забезпечення облігацій увійшли майбутні надходження від рахунків за природний газ 151 651 споживача та рахунків за електроенергію 115 145 споживачів.

Зазначені механізми можуть бути успішно застосовані в Україні. Обсяги споживання комунальних послуг, особливо юридичних осіб, піддаються відносно точному прогнозу. Комунальні тарифи суб'єктів господарювання, на відміну від тарифів домогосподарств, нараховуються повною мірою, що помітно збільшує суму окремих рахунків.

Коштом платних доріг можна побудувати всі дороги

Дуже цікава практика є у західноєвропейських країн щодо фінансування будівництва доріг. Так, усі автошляхи там поділяються на платні та безплатні. Відмінність платних доріг від безоплатних очевидна – водії, які мають бажання скористатися більш комфортними автошляхами, мають сплатити вартість такої послуги, і саме ці платежі є стабільним майбутнім грошовим потоком, який також можна сек'юритизувати. Подібна модель фінансування дозволяє планувати роботи у довгостроковій перспективі й водночас не навантажувати цими видатками державні бюджети.

А яка музика Вам подобається?

Вплив британського музиканта, художника й актора Девіда Бові також позначився на розвитку фінансового інжинірингу. У 1997 році Бові, спільно з Prudential Insurance Company, залучив 55 мільйонів доларів США шляхом емісії 10-річних цінних паперів, забезпечених надходженнями від роялті 25-ти студійних альбомів. Структуровані папери Бові стали першим випадком сек'юритизації пулу прав на інтелектуальну власність музичного виконавця. Успіх кейса Бові сприяв популяризації сек'юритизації роялті серед інших музикантів.

Доходи мобільних операторів

Телекомунікаційні компанії США та Великої Британії успішно закривають свої потреби в інвестиціях шляхом емісії цінних паперів, забезпечених надходженнями за дебіторською заборгованістю своїх клієнтів. Зокрема, у 2022 році, компанія T-Mobile здійснила емісію п’ятирічних паперів на суму понад 842 мільйони доларів США. Контракти телекомунікаційних компаній США, як правило, мають довгостроковий характер і часто можуть передбачати придбання й обслуговування техніки.

Телекомунікаційні оператори України, сек'юритизувавши частину своїх майбутніх надходжень, можуть профінансувати, наприклад, встановлення веж 5G інтернету, чим збільшать кількість клієнтів і суму середнього надходження. Специфіка діяльності мобільних операторів України дещо інша ніж у США, проте механізм сек'юритизації можна адаптувати для вітчизняних компаній.

Банки знають, що сек'юритизувати можна не лише доходи

У США банки на початку 2000-х років почали використовувати нову конфігурацію структурування – сек'юритизацію недиверсифікованих платіжних прав (DPR), які являють  собою права банку-оригінатора щодо грошових вимог і платежів, пов'язаних із платіжними дорученнями клієнтів. Тобто, банк фактично сек'юритизує не власні, а клієнтські майбутні  надходження на кореспондентський рахунок, який відкрито в іншому банку.

Висновки

Розглянуті приклади доводять, що застосування механізму сек'юритизації дозволяє залучати фінансування, контролюючи абсолютно будь-який грошовий потік, що має ознаки стабільного. Таким чином, створюється не просто можливість залучення значного обсягу інвестицій, а будується складніша й ефективніша структура розподілу капіталу в економіці.

Текст підготовлено НКЦПФР спеціально для LIGA.net